Velkommen

Vi er to terapeuter med bred erfaringsbakgrunn og kompetanse.

Frekvens – og Informasjonsterapi er fremtidens medisin

Vår intensjon er å hjelpe deg til bedre helse og livskvalitet med den erfaring og kunnskap vi har opparbeidet oss gjennom flere år som terapeuter.

Kvantemedisin er vår hovedterapiform, og vi har det nyeste på markedet av kvantemedisinsk utstyr: INDIGO, METATRON (Introspekt) og Es-Complex undersøkelsesapparat.

Du trenger ikke å ha et helseproblem for å benytte kvantemedisin. Som forebyggende tiltak anbefaler vi årlig helseundersøkelse med bruk av ES-Comlex, Metatron og Indigo. Små korrigeringer før belastningene blir for store korrigeres raskere med kvantemedisin.

Velkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til kvantemedisin tilbyr vi:

  • BIOPATI OG KOSTVEILDNING.
  • MATINTOLERANSETEST fra Eu Bio Tek . Tester reaksjon på 96 vanlige matvarer, både IGG og IGA. www.eubiotek.net Testen vil avdekke evt. lekk tarm syndrom, og vi har eget behandlingopplegg for dette.
  • REFLEKSJONSPROSESSER - avdekking av begrensende tankemønstre.
  • HEALING og selvhjelpsteknikker.
Next page: Kvantemedisin